Sta eens even stil bij het belang van bloeddonorschap

Elke twee minuten ontvangt iemand in Nederland een bloedtransfusie

16 OKTOBER 2017, AMSTERDAM
Samenvatting
Veel volwassenen en kinderen hebben bloed nodig om hun leven te redden of om een kans op genezing te hebben. Sanquin staat letterlijk even stil bij het belang van bloeddonorschap. Gewoon op straat met een zandloper even stil gaan staan en vragen of een omstander de zandloper wil omdraaien zodat degene weer verder kan gaan: ‘Dankzij jouw bloed kan ik verder’ Nieuwe donors zijn en blijven hard nodig.

Donors blijven nodig
Nederland telt nu ruim 343.000 bloed- en plasmadonors die met elkaar zo’n 726.565 donaties realiseren.
Sanquin streeft naar 380.000 bloeddonors in 2019. Dat streefaantal komt uit de wens om meer diversiteit van bloedgroepen in de bloedvoorziening te brengen. Naast het werven van deze extra donors wil Sanquin ook jaarlijks 35.000 donors werven om de plaats in te nemen van donors die stoppen vanwege ziekte, ouderdom of persoonlijke redenen. Helaas is er onvoldoende besef van het fenomeen bloed doneren, vooral onder jonge mannen. Zij melden zich merkbaar minder vaak aan als donor. Ook reizen donors steeds vaker en verder weg, waardoor ze vaker (tijdelijk) geen bloed kunnen doneren.


Nog even op een rijtje waarom mensen bloed geven:


• Het redden van mensenlevens
• Een ander helpen
• Het krijgen van een medische controle
• Je geeft bloed, zodat je zelf ook een keer geholpen wordt
• Om geneeskundig onderzoek mogelijk te maken
• Het geeft een goed gevoel
• Het vinden dat je dat hoort te doen

Afbeeldingen
Download PDF
Download PDF
Over Sanquin

Sanquin Bloedvoorziening is een not-for profit organisatie die de bloedvoorzieing in Nederland verzorgt. Hierbij voldoet de organisatie aan de hoogste eisen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Sanquin is een kenniscentrum op het gebied van bloed en verricht wetenschappelijk onderzoek op de terreinen van transfusiegeneeskunde en immunologie. Die kennis wordt toegepast bij de ontwikkeling en productie van een scala aan farmaceutische producten en diagnostische diensten.

berichten