Wereldwijde campagne #MissingType van start om nieuwe bloeddonors te werven

16 AUGUSTUS 2016, AMSTERDAM
Samenvatting
In de komende jaren zijn er 40.000 extra donors in Nederland nodig. Wereldwijd is in 10 jaar het aantal bloeddonors met bijna 30% afgenomen, in Nederland is dit ongeveer 20% geweest. Tegelijkertijd ontvangen wereldwijd drie mensen per seconde een levensreddende bloedtransfusie. Daarom start op 16 augustus de wereldwijde campagne #MissingType om nieuwe donors te werven, want die zijn van levensbelang.

Donors nodig
Nederland had eind 2015 in totaal 343.000 bloed- en plasmadonors. Sanquin streeft naar 380.000 bloeddonors in 2019. Dat streefaantal komt uit de wens om meer diversiteit van bloedgroepen in de bloedvoorziening te brengen. Naast het werven van deze extra donors wil Sanquin ook jaarlijks 35.000 donors werven om de plaats in te nemen van donors die stoppen vanwege ziekte, ouderdom of persoonlijke redenen. Helaas is er onvoldoende besef van het fenomeen bloed doneren, vooral onder jonge mannen. Zij melden zich merkbaar minder vaak aan als donor. Ook reizen donors steeds vaker en verder weg, waardoor ze vaker (tijdelijk) geen bloed kunnen doneren.

De campagne #MissingType
24 bloedbanken in 21 landen hebben de handen ineengeslagen en een campagne gelanceerd om wereldwijd meer bloeddonors te werven. Beroemdheden uit de hele wereld steunen de Missing Type campagne, maar ook Nederlandse bedrijven en organisaties ondersteunen de campagne door in hun logo’s, websites, social media, gevelverlichting, straatnaamborden, auto-bestickering enzovoorts tijdelijk de letters A, B en O (de ‘missing’ bloedtypes) uit bedrijfsnamen te laten wegvallen met de vermelding #MissingType. Ook heeft Sanquin voor de campagne een online tool ontwikkeld, waarbij de letters van de A, B en O tijdelijk uit de website of nieuwsbrief van de organisatie verdwijnen.

In Nederland worden de A’s in Iamsterdam op het Museumplein tijdelijk afgedekt en zullen BAM en het Amsterdams Concertgebouw op hun gevel de letters A, B en O weglaten. Vele ziekenhuizen en bedrijven als Corpus, Dura Vermeer, Topbloemen en de Keukenloods ondersteunen de campagne met eigen acties. Internationaal sluiten in verschillende landen onder andere Lloyds, Coca Cola, Microsoft, Boots en Samsung ook aan.

Wat kun jij doen voor #MissingType?
Wil je de campagne steunen, dan kan dat door op je social media de letters A, B en O uit je naam te vervangen door een underscore (laag streepje). Bekijk of deel de videoproductie ‘talking heads’ waarbij patiënten vertellen hoe een bloedtransfusie hun leven heeft gered. Of wat dacht je van foto’s van de #MissingType campagne op straat te posten, liken of delen? Maar je helpt het meest door donor te worden via ikgeefbloed.nl, want bloed is leven.

Noot aan de redactie - Niet voor publicatie
De afdeling pers/woordvoering van Sanquin is bereikbaar via 020-5127077 of communicatie@sanquin.nl.

Video's
Download PDF
Download PDF
Over Sanquin

Sanquin Bloedvoorziening is een not-for profit organisatie die de bloedvoorzieing in Nederland verzorgt. Hierbij voldoet de organisatie aan de hoogste eisen van kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid. Sanquin is een kenniscentrum op het gebied van bloed en verricht wetenschappelijk onderzoek op de terreinen van transfusiegeneeskunde en immunologie. Die kennis wordt toegepast bij de ontwikkeling en productie van een scala aan farmaceutische producten en diagnostische diensten.

berichten